Top - Lejebetingelser

Lejebetingelser

1. Kontrakt

1.1. Kontrakten bliver indgået med lejer og udlejer for den aftalte periode og omfatter hele sommerhuset eller lejlighed med alt, hvad dertil hører. Kontrakten er først gyldig, når DanUrlaub har modtaget 1. rate.

1.2. Lejeperioden er altid fra lørdag til lørdag, med mindre andet er aftalt. Over påske og jul/nytår kan lejeren selv vælge ankomst- og afrejsedag. Lejeren skal dog mindst betale for 1 uge. Lejemålet begynder kl. 16.00 og slutter kl. 10.00.

2. Lejerens pligter

2.1. Lejeren er ansvarlig for sommerhuset og dens inventar og forpligter sig til at behandle sommerhus ogdens inventar skånsomt. Evt. skader på sommerhuset eller dens inventar skal erstattes.

2.2. Det aftalte personantal må ikke overskrides, med mindre andet er aftalt.

2.3. Lejeren skal selv medbringe håndklæder, sengelinned, viskestykker samt rengøringsmidler.

2.4. Telte, campingvogne og mobilhomes må ikke opsættes på grunden.

2.5. Husdyr må kun medbringes, hvis det er aftalt med DanUrlaub.

2.6. Normalt vil der blive opkrævet et depositum fra DanUrlaubs side. Depositum er DKK 740,00 forsommerhuse uden pool, og DKK 1.480,00 for sommerhuse med pool. Depositum skal betales sammen med anden rate. Depositum overføres via konto senest 21 dage fra afrejsetidspunktet. Opgiv venligst kontonr., når der bookes.

2.7. Første rate udgør 30% af lejeprisen og skal betales seneste 14 dage efter indgåelse af lejemålet. Anden rate skal betales senest 5 uger før lejemålets begyndelse. Når DanUrlaub har modtaget Deres betaling, vil der automatisk blive sendt en bekræftelse afsted pr. mail, hvis sådan en oplyses ellers sendes den med posten. Sammen med bekræftelse for anden rate vil der blive sendt besked om nøgleudlevering. Stedet for nøgleudlevering er altid i nærheden af sommerhuset. Ved kortfristede bookinger skal lejeren betale det fulde lejebeløb straks. Bankforbindelse er at finde på bekræftelsen.

3. Reklamationer

3.1. Lejeren er forpligtet til at melde evt. skader eller mangler til DanUrlaub, så snart de sker/opdages.DanUrlaub er forpligtet til at se på skaden/manglen så hurtig så muligt og straks bringe det anmeldte i orden. DanUrlaub har 24 timer til at fremskaffe hjælp, og først derefter har lejeren ret til en evt. rabat.

3.2. Efter afrejse er det ikke længere muligt at reklamere.

3.3. De fleste sommerhuse ligger i naturområder, og derfor må lejeren regne med insekter, hvepse, myrer og ørentvister. Husejeren/udlejeren skal ved reklamation på anførte sørge for hjælp, hvis det er muligt.

3.4. Ved kontraktbrud fra husejerens side, vil lejeren blive tilbudt et tilsvarende sommerhus, hvis det er muligt. Lejeren kan uden omkostninger træde ud af kontrakten, og det indbetalte beløb tilbagebetales uden omkostningerne for lejeren.

4. Afbestilling / Ændringer

4.1. Ændringer kan lade sig gøre indtil første rate er indgået hos DanUrlaub

4.2. Afbestillinger i sæson A og B: Indtil 90 dage før ankomst: 10% af lejebeløbet er til forfald: Indtil 60 dage før ankomst: 20% af lejebeløbet er til forfald: Indtil 35 dage før ankomst: 30% af lejebeløbet er til forfald. Fra 34 dage før ankomst er hele lejebeløbet til forfald, men genudlejes sommerhuset og til fuld pris,er det kun 30% af lejebeløbet, som er til forfald. Afbestilling i sæson C, D, E og Z: Indtil 60 før ankomst: 30% af lejebeløbet er til forfald. Fra 59 dage før ankomst er hele lejebeløbet til forfald, men genudlejes sommerhus og til fuld pris,er kun 30% af lejebeløbet, som er til forfald.

4.3. Ved afbestilling i forbindelse med sygdom må lejeren sende en lægeerklæring med diagnose til DanUrlaub enten i anbefalet brev eller pr. mail. Erklæringen skal være DanUrlaub i hænde seneste 24 timer før lejemålets begyndelse. Sker afbestilling under 24 timer før lejemålets begyndelse, vil der ikke ske en tilbagebetaling. Afbestilling i forbindelse med graviditet og dens følger, kronisk eller epileptiske tilfælde ses ikke som sygdom, og der vil derfor ikke ske en tilbagebetaling for lejen.

4.4. Ved afbestilling af lejemål er det kun det indbetalte beløb som tilbagebetales.

4.5. Under opholdet i sommerhuset er der ingen forsikring, som dækker lejeren eller husets inventar. Det er lejerens indboforsikring som træder i kraft.

5. Ankomst / Afrejse

5.1. Lejeren kan hente nøglen fra kl. 16.00 hos "nøgleudlevering". Her udleveres en husnøgle samt en forbrugsseddel. Ved ankomst til sommerhuset aflæses strømtælleren og evt. vandmåleren straks. Sommerhuset skal efterlades inden kl. 10.00 og ved afrejse skal strømtælleren og evt. vandmåleren aflæses igen. Aflever venligst husnøglen og forbrugssedlen hos nøgleudlevering. Forbrugsomkostningerne vil blive fratrukket depositum og et evt. resterende beløb vil blive overført til lejerens konto. Findes der intet nøgleudleveringssted, forpligter lejeren sig til at efterlade husnøglen, hvor den blev fundet ved ankomst, og forbrugssedlen efterlades i sommerhuset, hvorefter omkostningerne fratrækkes depositum og et evt. resterende beløb vil blive overført til lejerens konto.

5.2. Sommerhuset skal efterlades i rengjort stand og evt. skader/mangler skal være meldt til DanUrlaub.

6. Larm

6.1. Under Deres ophold i et sommerhus går det daglige liv jo videre og hertil hører byggelarm, flytrafik og larm fra veje og stræder. DanUrlaub kan ikke gøre for dette og håber naturligvis på forståelse fra lejerens side, og kan derfor ikke drages til ansvar derfor.


DanUrlaub Sommerhusudlejning

Hovgårdsvej 73, Grejs - DK 7100 Vejle - Telefon 7585 4447 Fax 7573 3315
post@danurlaub.dk - web: www.danurlaub.dk